Phan Ngọc Khai


Địa chỉ: Quảng Ngãi
Quy mô: 3 tầng
Tổng diện tích sàn: 496 m2
Khái toán phần thô: 1,7 tỷ đồng
Khái toán hoàn thiện: 3 tỷ đồng