THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


Địa chỉ: Kế Sách – Sóc Trăng
Diện tích: 760,8 m2