Huỳnh Thanh Giang


Địa chỉ: Kế Sách – Sóc Trăng
Diện tich: 760,8 m2