THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


ĐỊA CHỈ: Lâm Đồng
QUY MÔ: 1 tầng
KHÁI TOÁN PHẦN THÔ: 920 triệu đồng
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1,6 tỷ triệu đồng