THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:


ĐỊA CHỈ: Đồng Nai
KHÁI TOÁN HOÀN THIỆN: 1.2 tỷ đồng